052-2522622

ממונה בטיחות אש בכיר

דרגו ועזרו לנו להשתפר

ממונה בטיחות אש בכיר  
נושאים העוסקים בבחירת ממונה בטיחות אש בכיר, מדברים למעשה על לא מעט אירועים המוניים אשר באים לידי ביטוי בצורך להכשיר אנשים הקשורים בבטיחות אשר בכיר. המקומות שבהם יש לא מעט אנשים, מחייבים לעמוד בדרישות כיבוי אש על פי מכון התקנים, משטרה וכל  שאר הרשויות המקומיות. היכולת לעמוד בדרישות, למעשה מקנה את הביטחון המלא לכל אדם אשר יימצא בריכוזי קהל כאלה ואחרים.

 
בטיחות אש בכיר- על מה מדברים?
דרישת הבטיחות ובפרט   ממונה בטיחות אש בכיר קשור בעיקרו בתחום של ניהול בעת אירועים המוניים. אם יש במקום הפקה מורכבת וקהל אנשים רב, יהיה צורך למעשה לעמוד בדרישות התקנים של גורמי האכיפה לרבות משטרת ישראל, כבאות וכל מה שימנע אירועים טרגיים אשר מוכרים לכולנו מהעבר. העוסקים בתחום מציגים לרוב ידע נרחב לכל דורש. הכרות מעמיקה עם תקנות רישוי העסקים וקבלת רישיון לארגון מערך של אירועים גדולים וקטנים כאחד, הם רק חלק ממטרת הלימוד.

 
מה נדרש במסגרת מינוי בטיחות אש ומה תפקידו בפועל?
ממונה בטיחות אש בכיר קשור בעיקר בעניין של סקירת התקן עצמו, דרישות נוהל בטיחות באשר לאירועים המוניים, חוק ותקנות רישוי עסקים, סיווג אירועים ונהלים, הערכת סיכונים לרבות בקרתם וזיהוי גורמי סיכון עתידיים וכד'. כמו כן, יעניק הקורס אפשרות ללמוד מקרוב על תכנון אירועים בצורה בטוחה, ניתוח תרחישי עבר שלדאבון רב הסתיימו בכשל כגון אסון ורסאיי, אסון המכבייה וכד' ומנגד, בניית תוכנית מתקנת.

 

אנשים העוסקים בתחום של מינוי בטיחות אש הינם אנשים בעלי כלים נכונים ומיומנות של כל אירוע לגופו בזמן אמת. היכולת לנתח את האירוע, לדעת ולהיות מוכנים לתרחישים הם רק חלק מתפקידיו הרבים של ממונה הבטיחות. ממונה בטיחות האש הוא למעשה הגוף המפעיל והבכיר בארגון ובלעדיו לא יכול הארגון להניע את הדברים. בסיכום דבר, ממונה בטיחות האש הינו ליבת הארגון והוא זה שיכול להדיר דאגה מהלב ולהעניק את השקט הראוי לארגון במצב כזה או אחר. ניהול אירועים קטנים כגדולים והבנת תרחישים בזמן אמת, הם למעשה הצלחתו של כל ממונה בטיחות אש באשר הוא.

Skip to content